Klik Pada TAJUK untuk artikel penuh

SENARAI JAWATANKUASA PENTADBIRAN
PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH


Pengetua
En. Zan Nain Bin Senin

Penolong Kanan Pentadbiran
Pn Noor Riza Binti Hassan

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
En. ABdul Salam Bin Omar @ Awang

Penolong Kanan Kokurikulum
En Md Idris Bin Yusoff

Guru Kanan Mata Pelajaran
En Abdul Satar Bin Musa (Bahasa)
Puan Che Rogayah Binti Che Omar (Kemanusiaan)
En Mohamad Anuar Bin Abas ( Sains & Matematik)
Puan Fazlina Binti Othaman @ Mohamad (Votek & Vokasional)


Guru Cemerlang
Pn Syuhaila Binti Sudin (Matematik)


Kaunselor
En Bazri Bin Alias


Guru Disiplin
En Yushaury Bin Mat Yazid

JAWATANKUASA PELAKSANAAN DAN OPERASI

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN SEKOLAH


Pengetua                                                                          :     En Zan Nain Bin Senin

Penolong Kanan Pentadbiran                                      :     Pn Noor Riza Bt Hassan

Penolong Kanan Hem                                                   :     En Abdul Salam Bin Omar@Awang
Penolong Kanan Kokurikulum                                     :     En Md Idris Bin Yusoff
GKMP Bahasa                                                                 :     En Abdul Satar Bin Musa
GKMP Kemanusiaan                                                     :     Pn Che Rogayah Binti Che Omar
GKMP Sains & Matematik                                            :     En Mohamad Anuar Bin Abas
GKMP Vokasional & Teknik                                        :     Pn Fazlina bt Othaman @ Mohamad

JAWATANKUASA PELAKSANAAN DAN OPERASIJAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH
                                   Pengerusi           :               Pengetua
                                   Naib Pengerusi I:              Pen. Kanan Pentadbiran
                                   Setiausaha         :               Pembantu Tadbir
                                   Ahli                       :               Penolong Kanan HEM
                                                Penolong Kanan Kokurikulum
                                                Semua GKMP
                                                                                En Mohamad Anuar B Abas
                                                                                (Juruaudit Dalaman)

Tugas dan tanggungjawab
1.Memastikan semua urusan berkaitan Pengurusan Kewangan mengikut prosedur yang ditetapkan
2.Mengemaskini sisten online kewangan setiap bulan
3.Merancang perbelanjaan kewangan sekolah.
4.Menyediakan Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan setiap bulan Oktober untuk tahun berikutnya
5.Merekod dan mengemakini segala perbelanjaan yang dilakukan
6.Mengadakan dan menyediakan minit mesyuarat
7.Memastikan segala butiran perbelanjaan adalah benar
JAWATANKUASA URUS TADBIR PEJABAT

                                   Pengerusi           :               Pengetua
                                   Timb. Pengerusi               :               Penolong Kanan Pentadbiran
                                   Setiausaha         :               En Mohd Nur Rashid B Razali
                                                                                (Pembantu Tadbir N17)
                                                                                Pn Habibah bt Saat                                         
                                                                (Pembantu Am Pejabat N1)
                                                                        Pn Nurbaya bt A Rahman
                                                                        (Pembantu Am Pejabat N1)
Tugas dan tanggungjawab
1.Menyediakan dan mempamerkan Visi,Misi, Objektif,Slogan Q, Piagam Pelanggan dan Carta Organisasi  sekolah
2.Mengutamakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi(ICT) di dalam pengurusan pejabat
3.Menggalakkan perhubungan yang sihat di antara pegawai
4.Menyediakan suasana bekerja yang hormonis
5.Memastikan pejabat dan kawasan sekitarnya bersih dan kemas
6.Memastikan susun atur peralatan mengikut susunan
7.Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan
8.Mengurus sistem fail dengan sistematik mengikut piawaian dan prosedur pengurusan rekod yang ditetapkan oleh Jabatan Arkib Negara
9.Memastikan Pengurusan Perkhidmatan kaunter yang berkesan

JAWATANKUASA URUS TADBIR BENGKEL/BILIK KHAS/MAKMAL
                                  


Pengerusi                :     Pengetua
Timb Pengerusi     :     Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli-ahli                           Bengkel Kh/Ert/Jahitan
                                         Cik Noorhasimah bt Mohamad
                                         Makmal Sains
                                         Pn Nor Hazimah Bt Mohd Zin
Bilik Seni Visual
En Fadhir Noor Bin Harun
Bilik Rawatan
En Johari bin Hamid
Bimbingan & Kaunseling
En Bazri B Alias
Surau Sekolah/Badar
Pn Che Rogayah Binti Che Omar
Bilik Peralatan Sukan
                                         En Ismadi Bin Ibrahim
Perpustakaan
Cik Nurul Hakimin bt Azizi
Bilik PBS
En Fadhir Noor Bin Harun
Bilik APD
Cik Norliana bt Abd Majid
Bilik Gerakan Hem & Disiplin
En Yushaury B Mat Yazid  
Bilik Gerakan Kurikulum
Cik Noorhasimat bt Mohamed
Bilik Gerakan Kokurikulum
Pn Nor Jailami Bt Yusoff
Bilik Buku Teks
Pn Salasiah Binti Mukhtar
Makmal Komputer
En Md Idris B Yusoff
Bilik PPSMI
Pn Syuhaila Bt Sudin
Bilik Mesyuarat
Pn Fadlina bt Othman @ MohamaedTugas dan tanggungjawab
1.Memastikan setiap bilik khas/bengkel/makmal mempunyai jawatankuasa dan carta organisasi
2.Memastikan ada jadual dan rekod penggunaan makmal dan bengkel
3.Mengemaskini buku stok
4.Mengurus bilik khas/bengkel/makmal dari aspek kebersihan, keceriaan, bermaklumat dan menambahbaikan secara berterusan

JAWATANKUASA BANGUNAN & FIZIKAL SEKOLAH    
  
                                   Pengerusi           :               Pengetua
                                   Timb Pengerusi                :               Penolong Kanan Pentadbiran
                                   Setiausaha         :               En Abdul Halim  B Idris
                                   Ahli                       :               Semua Guru Tingkatan
                                                                                Semua Guru Bilik Khas
                                                                        Penyelia Asrama
                                                                        Setiausaha Sukan
Tugas dan tanggungjawab
  1. Mengesan dan mengenalpasti kerosakan bangunan sekolah serta menentukan “priority”(keutamaan) pembaikian
  2. Mengenalpasti keperluan dan kelengkapan padang dan gelanggang seterusnya mengambil tindakan terutamanya pada waktu padang dan gelanggang diperlukan kegunaan
  3. Menyelia sebarang kerosakan dan pengubahsuaian bangunan, padang dan gelanggang
  4. Mewakili Pengetua bagi membuat semakan “progress”sesuatu projek
  5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oelh Pengetua dari semasa ke semasa


PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU
Pengerusi             :             Pengetua
Timb Pengerusi  :               Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha           :             En Bazri bin Alias
Pen S/U                :            Cik Siti Noorshahida bt Yusof

Tugas dan tanggungjawab
1.Mencatat minit mesyuarat guru
2.Mengedarkan minit mesyuarat kepada semua pentadbir/guru

JAWATANKUASA DOKUMENTASI SEKOLAH
Pengerusi             :               Pengetua
Timb Pengerusi  :               Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha           :               En Bazri B Alias
 AJK                                        Penolong Kanan HEM
                                                Penolong Kanan KOKO
                                                Semua Ketua Bidang
Tugas dan tanggungjawab
1.Mengumpul segala rekod ,laporan dan aktiviti sekolah
2. Mendapatkan maklumat dan merekod kejayaan sekolah
3. Merakam peristiwa/aktiviti sekolah dalam bentuk gambar/video
4. Bekerjasama dengan dengan pusat sumber untuk menjayakan pendokumentasian
5. Menyediakan laporan tahunan aktiviti/program sekolah
6. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa

JAWATANKUASA PAPAN KENYATAAN SEKOLAH

Pengerusi          :             Pengetua
Timb Pengerusi  :             Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha         :               Pn Nor Sandawati Binti Ibrahim
                            AJK             :             Kaunselor
                                                                        Setiausaha Kurikulum
                                                                        Setiausaha HEM
                                                                        Setiusaha KOKO
                                                                        Setiausaha Kelab Guru
Tugas dan tanggungjawab
1.Merancang dan menyediakan Pelan Papan Kenyataan Sekolah
2.Mengurus dan mengemaskini papan kenyataan sekolah
3.Menentukan papan kenyataan digunakan dengan baik untuk tujuan pendidikan

JAWATANKUASA SKPM

Pengerusi             :               Pengetua
Setiauasa              :               Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli                         :               Penolong Kanan HEM
                                :               Penolong Kanan Kokurikulum
                                :               Semua GKMP
                                :               Ketua Unit HEM
                                :               Ketua Unit Kokurikulum
                             :             Setiausaha Peperiksaan
Tugas dan tanggungjawab
1.Memastikan penarafan kendiri sekolah dengan membuat penilaian secara menyeluruh dengan melibatkan semua eleman dalam SKPM
2.Membuat analisis SWOT dengan merancang program pemajuan untuk meningkatkan keberkesanan organisasi
3. Menyediakan  dan memastikan pelaksanaan rancangan pemajuan sekolah
4. Memantauan setiap pelaksanaan rancangan pemajuan sekolah
5. Membuat penilaian dan merekodkan hasil rancangan pemajuan sekolah bagi proses penambahbaikan yang berterusan

JAWATANKUASA ICT SEKOLAH

Pengerusi             :               Pengetua
Timb Pengerusi  :               Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha           :               En Md Idris B Yusoff
PROG VLE           ;               En Abdul Satar B Musa
 EIO                      :             En Wan Faizol bin Wan Mamat
Tugas dan tanggungjawab
1.Merancang,melaksana dan mengurus serta menilai Program ICT sekolah
2.Mengurus kemudahan dan peralatan ICT
3.Membudayakan ICT sekolah
4.Memastikan penggunaan PROG VLE di sekolah


JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH

Pengerusi             :               Pengetua
Timb Pengerusi  :               Penolong Kanan Pentadbiran
Pengawai Aset     :               En Abdul Satar B Musa
Ahli                                         1.             Semua Ketua Bidang
       2.             En Abdul Halim b Idris (Perabot)     
                                                3.              Pn Nor Jailami Bt Yusoff  (KHB)
                                                4.             Pn Salasiah Binti Mukhtar (SPBT) 
                                                5.             En Ismadi Bin Ibrahim (Sukan)
                                                6.             En Mohd Nur Rashid b Razali (Pejabat)
                                                7.             En Zulkifli b Awang (Asrama)
Tugas dan tanggungjawab
1.Membaca,  memahami  dan melaksanakan semua arahan yang berkaian dengan pengurusan aset yang dihantar oleh PPD, JPNT dan KPM
2.Merekodkan semua semua penerimaan/pembelian dalam Kad Harta Modal, Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat
3.Menandakan nombor siri dan melabelkan nama sekolah pada perabot dan alat kekal yang baru diterima
4.Mengurus semua perabot sekolah yang hendak dihapuskira
5.Memastikan bilangan perabot mencukupi dan membuat permohonan tambahan jika perlu
6.Bertanggungjawab menyusun stok/inventori dan memastikan maklumat dalam buku stok/inventori dan memastikan maklumat adalah tepat.,lengkap dan dikemaskini.
7.Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua.

JAWATANKUASA LDP & PERKEMBANGAN STAF

Pengerusi             :               Pengetua
Timb Pengerusi  :               Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha           :               En Bazri bin Alias
Ahli                       :                  En Abdul Salam bin Omar
                             :                  En Md Idris bin Yusoff
                             :                  Semua GKMP
                             :                  Pengerusi Kelab Guru
                             :                  Pembantu Tadbir             
 Tugas dan tanggungjawab
1. Menyediakan Borang/Instrumen dan Data Keperluan Latihan
2.Mengedarkan boring keperluan latihan serta memproses  maklumat yang diterima
3.Menyediakan laporan dapatan keperluan latihan untuk tindakan seterusnya.
4.Merancang dan melaksanakan kursus
5.Mendokumentasikan dan merekodkan program
                                
JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT DAN DATA SEKOLAH

Pengerusi             :               Pengetua
Timb Pengerusi  :               Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha           :               Cik Noorhasimah bt Mohamad
Ahli                         1.             Guru EMIS/SPS – Cik Noorhasimah bt Mohamad
                                                                2.             Guru HRMIS   -   Pembantu Tadbir/EIO
                                3.             Guru E OPERASI -  PK Pentadbiran
                                4.             Guru SPLG – En Bazri bin Alias
                                5.             Guru SAPS – En Fadhir Noor bin Harun
                                6.             Guru APDM – Pn Salasiah bt Mukhtar
                                7.             Guru SMM – En CKM sauffi bin CKM Salleh
                             8.                Guru SSDM – En Yushaury bin Mat Yazid
                             9.                Guru SISTEKS - Pn Salasiah bt Mukhtar
                             10.             Guru E PERLU--   Pembantu Tadbir/EIO
                             11.             Guru SISOKU – Pn Che Rogayah bt Che Omar
                                                         12.                 Guru E Kehadiran - Pembantu Tadbir/EIO
                                                         13.                 Guru E Pangkat -- Pembantu Tadbir/EIO         
Tugas dan tanggungjawab
1.Menyediakan data maklumat untuk Borang M
2.Menyediakan data maklumat untuk EMIS
3.Menyediakan data bulanan enrolmen pelajar dan kedudukan guru/kakitangan sekolah
4.Mengisi data pelajar ke dalam sistem
5.Mengisi maklumat guru dan kakitangan dalam sistem
6.Sentiasa mengemaskini data dan maklumat

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

                                                Pengerusi             :               Pengetua
                                                N. Pengerusi        :               Penolong Kanan Pentadbiran
                                                Setiausaha           :               Pn Fazlina bt Othaman @ Mohamad
                                                Ahli                         :               Penolong Kanan HEM
                                                                                                Penolong Kanan Kokurikulum
                                                                                                Guru Kaunselor
                                                                                                Semua Ketua Panitia
                                                                                                Penyelaras Pusat Sumber
                                                                                       Setiausaha Peperiksaan
                                                                                       Guru Cemerlang
                                                                                        Penyelaras ICT
                                                                                        Penyelaras Program Kecemerlangan PT3 & SPM
Tugas dan tanggungjawab
1. Menyelaras segala dasar kurikulum sekolah
2.Menyediakan mesyuarat JKS
3.Menetapkan aliran/mata pelajaran di sekolah
4.Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian
5.Merancang program pemantauan, memantau pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan panitia mata pelajaran dan pelaksanaan aktiviti
6.Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tindakan susulan
7.Menetapkan jadual waktu persekolahan
8. Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian sekolah
9.Menentukan panitia mata pelajaran berfungsi dengan berkesan
10.Memastikan pusat sumber diurus dengan sempurna dan dapat membantu program peningkatan akademik
11.Berusaha mempelbagaikan bahan bantu belajar dan bahan bantu mengajar
12.Merancang, melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik

JADUAL WAKTU/GURU GANTI

Pengerusi             :               Pengetua
Timb Pengerusi  :               Pen Kanan Pentadbiran
Setiausaha           :               En Yushaury B Mat Yazid
Ajk                           :               En Bazri B Alias
                                                Pn Che ku Rusmini Bt CKM Salleh
                                                En Ismadi Bin Ibrahim
Tugas dan tanggungjawab
1.Menyediakan jadual waktu dan melaksanakan mengikut dasar yang ditetapkan
2.Menetapkan pengagihan tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar
3.Menyediakan jadual waktu guru ganti
4.Menentukan kesesuian masa untuk mata pelajaran tertentu
5.Menentukan jadual penggunaan bengkel dan makmal
6.Memastikan agihan waktu mengajar seimbang setiap hari
7.Membuat jadual baru jika perlu
8.Mendokumentasikan jadual waktu induk dan mempamerkan

KETUA  PANITIA

Bidang Bahasa
Ketua Bidang       :               En Abdul Satar B Musa
B. Melayu              :               En Zaharuddin B Salleh
B. Inggeris             :               Pn Nor Sandawati Binti Ibrahim
        
Bidang Sains
Ketua Bidang       :               En Mohamad Anuar Bin Abas
Sains                      :               En Yushaury bin Mat Yazid
Matematik             :               Pn Syuhaila Bt Sudin
               
Bidang Vokasional & Teknik
Ketua Bidang       :               Pn Fazlina bin Othman @ Mohamad            
K. Hidup                                :               Pn Nor Jailami Bt Yusoff

Bidang Sains Kemanusiaan
Ketua Bidang       :               Pn Che Rogayah Binti Che Omar
Sejarah                  :               Cik Siti Noorshahida bt Yusoff
Geografi                                :               Pn Hanizaida bt Mat Yassim
Pend Islam           :               Pn Salasiah Binti Mukhtar
Pend Seni Visual :               En Fadhir Noor B Harun
Tasawwur Islam :               Cik Norliana Bt Abd Majid
PJK                         :               En Ismadi bin Ibrahim
PSVK                   : En Johari B Hamid

Tugas dan tanggungjawab
1.Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran terkini
2.Menyedia dan menyelaras rancangan pelajaran
3.Memilih dan mencadangkan buku teks dan buku kerja jika perlu kepada JKS
4.Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber
5.Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran
6.Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi akademik
7.Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid
8.Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran
9.Menyedia dan memperoleh bahan bantu mengajar
10.Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M
11.Menyediakan anggaran perbelanjaan  untuk pelaksanaan kurikulum
12.Mengurus dan menyemak buku stok
13.Memastikan fail-fail panitia dikemaskini

PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi             :               Pengetua
Timb Pengerusi  :               Penolong Kanan Pentadbiran
Penyelaras PSS   :               Cik Nurul Hakimin bt Azizi

Perpustakaan :
1. Cik Nurul Hakimin bt Azizi
2. Che Ku Rusmini bt Che Ku Salleh
3. Pn Hanizaida bt Mat Yassim
4.Cik Siti Noorshahida bt Yusof
               
Bilik Alat Pandang Dengar (APD) / Bilik Tayangan :
Cik Norliana bt Abd Majid

Makmal Komputer :
En Md Idris B Yusoff

Program NILAM :
En Zaharuddin B Salleh & Intervensi

Tugas dan tanggungjawab
     1.  Menentukan dan menyelaras segala dasar PSS supaya selari dengan dasar   kurikulum dan Akta Pendidikan
1.       Menetapkan Piagam Pelanggan, Matlamat, Objektif dan Peraturan PSS
2.       Merancang, merangka dan menentukan strategi perkembangan PSS
3.       Menyediakan program/aktiviti
4.       Merancang latihan/bengkel untuk guru-guru PSS, pengawas PSS
5.       Merancang dan melaksanakan strategi memaksimunkan penggunaan PSS
6.       Menentukan kemudahan fizikal, alatan dan bahan mencukupi
7.       Menyediakan anggaran belajawan
8.       Memastikan sistem rekod/dokumentasi maklumat/data PSS teratur dan kemaskini
9.       Menyediakan jadual waktu penggunaan PSS, Jadual TVP, Jadual Tugas Pengawas, Jadual Tugas Guru PSS
10.    Menyediakan rekod, laporan aktiviti dan laporan tahunan
11.    Memastikan kemudahan fizikal, bahan dan alatan dalam keadaan baik
12.    Mengurus pemilihan dan latihan pengawas PSS dan memastikan AJK Pengawas berfungsi
13.    Mengisi dan mengemaskini data dan maklumat dalam sistem SSQS dan SPPICT
        

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)             
Pengerusi             :               Pengetua
N. Pengerusi        :               Penolong Kanan Pentadbiran
                                                (Ketua Pentaksir Sekolah)
Setiausaha           :               En Fadhir Noor B Harun
Ahli                         :               Penolong Kanan HEM
                                                Penolong Kanan Kokurikulum
                                                Kaunselor
                                                Semua Ketua Bidang
                                                Semua Ketua Panitia
                                                Semua Ketua Pentaksir M/P
Tugas dan tanggungjawab
1.Memastikan pengoperasian PBS disekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan.
2.Merancang dan melaksanakan PEKA/KERJA KURSUS/ULBS/PLBS/PAFA bagi semua pelajar mengikut panduan jadual pelaksanaan
3. .Melaksanakan taklimat penataran, melaksana, menyelaras dan memantau pentaksiran
4.Memastikan pengurusan evidens yang sistematik dan selamat
5.Melantik Pentaksir Sekolah
6.Menetapkan sistem fail PBS
7. Mengumpul dan mengemas kini skor mengikut jadual yang ditetapkan

PROGRAM PENDIDIKAN ANJUNG ILMU (PPAI) & PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

Pengerusi             : Pengetua
Timb Pengerusi  : Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha           : Penolong Kanan HEM

Kecemerlangan SPM :
Pn Syuhaila Bt Sudin

Kecemerlangan PT3 :                                                                   
En Mohamad Anuar bin Abas

Tugas dan tanggungjawab
1.Merancang,melaksana, memantau dan menilai program akademik sekolah
2.Menyediakan kertas kerja, jadual program , mengurus program dan menyediakan laporan program
3.Mengurus pelajar yang terlibat dengan program akademik anjuran PPD dan JPNT
4.Menyediakan kumpulan pelajar/senarai nama pelajar
5.Menyediakan jadual kem/kelas tambahan

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi             :               Pengetua
Timb Pengerusi :               Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha           :               Cik Norliana bt Abd Majid
Ahli                         :
1. Cik Norliana Bt Abd Majid (S/U Pep SPM & Tingkatan 4)
2. Cik Noorhasimah bt Mohamad  (S/U Pep PMR)
3. En Mohd Fadhil Noor bin Harun ( S/U SAPS & SPPBS)
        
Tugas dan tanggungjawab
1.       Mengurus Peperiksaan Awam -  PMR & SPM
1.1.  Pendaftran Kemasukan Peperiksaan
·         Setiausaha menghadiri taklimat pengurusan pendaftaran
·         Pengedaran Borang Masuk kepada pelajar
·         Penyemakan Borang masuk dengan memastikan ejaan nama sama seperti dalam Kad Pengenalan, no kad pengenalan dan bilangan mata pelajaran yang diambil
·         Penyemakan Semula Data Kemasukan
1.2.  Persiapan Peperiksaan
·         Mengedarkan Jadual Waktu Peperiksaan
·         Menjelaskan arahan dan amaran yang terkandung dalam jadual
·         Slip  Kenyataan Kemasukan diedarkan kepada calon
·         Calon diingatkan supaya membawa Slip Kenyataan Kemasukan semasa menduduki peperiksaan
·         Label Meja Calon
·         Penyusunan Dewan Peperiksaan
·         Taklimat Peperiksaan tentang tatacara peperiksaan kepada calon
1.3.  Pengawasan Oleh Pihak Sekolah
·         Menyediakan jadual Guru Bertugas
·         Menyediakan senarai tugas Guru Bertugas
·         Menyediakan laporan dalam Buku Pelaporan Peperiksaan
·         Memastikan kebajikan pelajar dan menghadapi bencana alam
1.4.  Keputusan Peperiksaan
·         Persediaan sebelum pengumuman keputusan
·         Pengedaran Keputusan Peperiksaan dan menyedia analisis
2.       Penilaian dan Peperiksaan Dalaman
·         Ujian Bulanan
·         Pertengahan Tahun
·         Percubaan/Akhir Tahun
2.1.  Pelaksanaan Ujian Bulanan
·         Kekerapan 2- 3 kali setahun
·         Tempoh ditentukan oleh JKS
·         Jenis dan format ditentukan oleh panitia
·         Markah ujian direkodkan dalam Buku Rekod Mengajar
2.2.  Pelaksanaan Peperiksaan Pertengahan Tahun/Akhir Tahun/Percubaan
·         Soalan peperiksaan disediakan oleh pihak sekolah
·         Semua guru bertanggungjawab menjamin keselamatan kertas soalan
·         Menyusun semula kerusi/meja pelajar mengikut kesesuaian
·         Pengawasan berdasarkan jadual waktu guru
·         Memastikan tiada penyelewengan berlaku
2.3.  Memastikan pemeriksaan kertas jawapan diselesaikan mengikut tarikh yang ditetapkan
2.4.  Markah hendahlah direkodkan didalam Buku Rekod Mengajar dan di dalam SISTEM SAPS
2.5.  Penggredan mengikut peperiksaan awam
2.6.  Analisis disediakan mengikut individu, kelas, dan keseluruhanJAWATANKUASA PELAKSANAAN MBMMBI

Pengerusi             :               Pengetua
Timb Pengerusi :               Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha           :               En Abdul Satar B Musa
Naib Setiausaha   :               En Zaharuddin bin Salleh
Ahli-ahli                 :               Semua Penolong Kanan      
                                                Semua GKMP
                                                Semua Ketua Panitia                               
Tugas dan tanggungjawab
1.Merancang program MBMMBI untuk Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
2.Melaksanakan aktiviti koakademik Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris
3.Melaksanakan program kemahiran berbahasa
4.Menyediakan laporan aktiviti
JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM

PENGERUSI                        En Zan Nain Bin Senin
TIMB. PENGERUSI           En Abdul Salam Bin Omar@Awang
NAIB PENGERUSI 1         Pn Noor Riza Binti Hassan
NAIB PENGERUSI 2         En Md Idris Bin Yusof
SETIAUSAHA                     Cik Norliana bt Abd Majid

AHLI JAWATANKUASA :

GURU KANAN MATA PELAJARAN :
En Abd Satar Bin Musa                      (KB Bahasa)
En Anuar Bin Abas                              (KB Sains Matematik)
Pn Che Rogayah Binti Che Omar    (KB Kemanusiaan)
Fazlina Binti Othman @ Mohamad (KB Votek)

JAWATANKUASA PENGURUSAN KELAS DAN TINGKATAN

Pengerusi                           En Zan Nain Bin Senin
Timbalan Pengerusi       En Abdul Salam Bin Omar@Awang
Naib Pengerusi 1              Pn Noor Riza Binti Hassan
Naib Pengerusi 2              En Md Idris Bin Yusof
Penyelaras :                       Pn Salasiah Binti Mukhtar
AJK :                      Semua Guru Tingkatan                                    

GURU-GURU TINGKATAN :
1 Arif                       : Cik Siti Noorshahida bt Yusoff
1 Bestari                : Pn Nurul Hakimin Binti Azizi
2 Arif                       : Pn Hanizaida Binti Mat Yassim
2 Bestari                                : En Zaharuddin Bin Salleh
3 Arif                       : Pn Salasiah bt Mukhtar
3 Bestari                                : Cik Noorhasimah Binti Mohamed
4 Kemanusiaan 1                : Pn Syuhaila Binti Sudin
4 Kemanusiaan 2                : En Johari Hamid
5 Kemanusiaan 1                : Pn Nor Sandawati Binti Ibrahim

5 Kemanusiaan 2                : Cik Norliana Abd Majid

GAMBAR-GAMBAR AKTIVITI


View LOKASI SMK KUALA JENGAL in a larger map


SMK KUALA JENGAL | KUALA JENGAL 23000 DUNGUN TERENGGANU DARUL IMAN | TEA 1039 | Tel : 09-8333121 | Fax : 09-8333120 | e-mail : smk_kjengal@yahoo.com.myجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيْرًا وَجَزَاكُمُ اللهُ اَحْسَنَ الْجَزَاء
Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza’
“Semoga Allah SWT akan membalas dirimu dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT akan membalas dengan balasan yang terbaik.”